خدمات ما

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی اصول متالوگرافی فولاد و چدن، آلومینیوم، مس و فلزات غیرآهنی؛ نرم افزارهای آنالیز تصویری؛ استانداردهای مرتبط با متالوگرافی

مشاوره

راه اندازی آزمایشگاه متالوگرافی؛ خرید مواد مصرفی و تجهیزات متالوگرافی؛ انتخاب مواد مهندسی در صنایع؛ علل تخریب قطعات و مجموعه های صنعتی

راه اندازی و تعمیرات

تجهیزات و نرم افزارهای متالوگرافی و تعمیر و نگهداری آنها؛ سرویس و تعمیر انواع میکروسکوپ، پولیشر، سختی سنج و اکثر تجهیزات

خدمات متالوگرافی

 ارائه خدمات پرتابل و رپلیکاگیری؛

ارائه خدمات متالوگرافی ثابت بالاخص در نمونه های خاص؛ شکست نگاری و تحلیل تخریب قطعات؛ تخمین عمر قطعات دمای بالا

تولید

تولید برخی مواد مصرفی متالوگرافی؛

ساخت تجهیزات متالوگرافی شامل: پولیشر، میکروسکوپ، الکتروپولیش، مانت گرم و ذوب مجدد (remelt)

فروش

فروش انواع مواد مصرفی و تجهیزات مربوط به متالوگرافی با برند های معتبر داخلی و خارجی